<

37.24 km, 102896 hjerteslag


Denne nettsiden presenterer et utvalg data samlet inn
i løpet av 24 timer, fra 12:00 27. april 2020


Utforsk 37.24 km og ~102896 hjerteslag satt i lys av fart og aktivitet
ved å bruke det røde og grønne filteret i hjørnet


Dataen er samlet inn ved hjelp av en Garmin Forerunner 645
og ble ladet 2 ganger i løpet av innsammlingen.


↓ Scroll nedover for å utforske dataen ↓

Hjerterytme Fart Aktivitet Akkurat nå er jeg Lokasjon 12:00:00_
200 150 100 50 0 0 kmt 10 kmt 20 kmt 30 kmt 40 kmt 50 kmt 60 kmt 70 kmt våken 59.963668, 10.728698 59.967655, 10.730007 59.914855, 10.741169
Sone 5 Sone 3 Sone 4 Sone 2 Sone 1 hjemme Hjem NIH Friidrettsbane Löplabbet Pilestredet Ingen sone

Kontekstuelt Filter

Analytisk Filter